A autonomía do alumnado

Os avances tecnolóxicos

RECURSOS DIXITAIS POR LINGUAS DE ESTUDO

Alemán / Deutsch

Sección en construción.

Chinés / 中文

O chinés é unha das linguas máis faladas do mundo. Porén, non existen demasiados recursos dixitais para estudantes que teñan o galego ou o castelán como linguas maternas. A maioría dos recursos dixitais están en inglés e requiren do coñecemento previo deste idioma. Por outra banda, para acceder a contidos orixinais creados no ecosistema dixital chinés, a miúdo é necesario dispoñer dun servizo de conexión VPN porque a súa distribución está restrinxida xeograficamente.

Francés / Français

Sección en construción.

Galego

Sección en construción.

Inglés / English

Sección en construción.

Italiano

Sección en construción.

Portugués / Português

Sección en construción.