Neste momento estás a ver Este 25N reflexionamos sobre a importancia da educación

Este 25N reflexionamos sobre a importancia da educación

O 25 de novembro é un día moi importante, xa que se celebra o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. É unha data na que debemos reflexionar sobre a violencia que sofren moitas mulleres en todo o mundo e buscar solucións para erradicala. A violencia contra a muller é un problema grave que afecta a todas as sociedades, pero é especialmente alarmante nunha sociedade patriarcal como a nosa. Nunha sociedade patriarcal, os homes teñen un poder e unha autoridade superior ás mulleres, o que pode levar a situacións de abuso e violencia.

Unha das principais causas da violencia contra a muller é a falta de educación. Moitas veces, os homes que exercen violencia sobre as mulleres fano porque creceron nunha contorna no que se lles ensinou que teñen dereito a controlar e dominar ás mulleres. Por iso, é fundamental traballar na educación desde a escola, para promover valores de igualdade e respecto. Nos centros de estudo, débense impartir clases de educación sexual e emocional, nas que se ensine aos nenos e ás nenas a respectar o seu propio corpo e o dos demais. Tamén se deben incluír contidos sobre igualdade de xénero e relacións saudables, para que os nenos e as nenas aprendan desde pequenos a relacionarse de maneira respectuosa e sen violencia.

Paolo Crepet, coñecido psiquiatra e sociólogo, subliña que un non se converte en maltratador o día que leva a cabo un acto violento, senón que hai un camiño que o precede. Este camiño adoita caracterizarse por unha cultura de desprezo cara á muller, arraigada na familia e a sociedade. Para investir esta tendencia, o psiquiatra suxire eliminar a violencia no fogar e educar ás nenas para que desconfíen dos matóns e dos homes incapaces de respectalas. Tamén subliña a importancia de non tolerar a violencia verbal, que adoita ser sinal de alarma dunha posible violencia física. Tamén advirte contra a idea de que o amor se caracteriza polas pelexas e os conflitos, unha idea que, segundo el, está arraigada nunha sociedade patriarcal e alimenta a violencia. Por último, sostén que as mulleres poden ser un factor de cambio educando aos homes para que respecten e valoren ás mulleres.

Deixa unha resposta