A biblioteca da EOI de Lugo forma parte da rede de Bibliotecas Escolares de Galicia e, desde o curso 2017-2018, está incorporada ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe). Tamén participa nos programas de Club de Lectura e Bibliotecas Escolares Solidarias.

Durante seis anos, entre os cursos 2016-2017 e 2021-2022, desenvolveu proxectos documentais integrados (PDI) sobre diferentes temáticas: 

instalacións

A biblioteca está na planta baixa da EOI de Lugo.

Horario de APERTURA

Este espazo está xestionado polo Equipo de Dinamización de Biblioteca, formado por profesorado e alumnado voluntario. O horario de apertura durante o curso 2023-2024 é o seguinte:

SERVIZOS bibliotecarios

Alta de usuarios/as

A biblioteca da EOI de Lugo está aberta a todas as persoas interesadas, pero soamente o alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos do centro poderá darse de alta como usuarios/as para levar prestado material. Este trámite, que se realiza na propia biblioteca, require da identificación da persoa.

Préstamo

Cada usuario/a, unha vez rexistrado/a, pode tomar prestado ata tres libros e dous materiais audiovisuais durante un período de 15 días.

Renovación

Permítese unha renovación do préstamo por 15 días sempre que non haxa atrasos nin demanda de préstamo dese material por parte doutras persoas usuarias. É posible realizar este trámite enviando un correo electrónico a eoi.lugo.biblioteca@edu.xunta.gal, indicando nome completo e título do libro, CD ou DVD que se quere renovar.

Devolución

A devolución do material prestado debe realizarse dentro do prazo previsto en persoa ou depositando o material no caixón na entrada se a biblioteca está pechada.

Dinamización

Ademais dos servizos tradicionais de consulta e préstamo de libros, a biblioteca está en constante actividade de dinamización para promover a lectura e dar apoio á aprendizaxe de linguas.

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Actualmente contabilizamos máis de 10.000 rexistros e exemplares de libros, publicacións periódicas e material audiovisual nas diferentes linguas de estudo da EOI de Lugo: alemán, chinés, francés, galego, inglés, italiano e portugués. Esta é precisamente a orde dos estantes na biblioteca desde a entrada.

No curso 2021-2022, o Equipo de Dinamización da Biblioteca desenvolveu a transición de sistema de xestión, pasando de Meiga a Koha. Desde entón, o catálogo da EOI de Lugo pódese consultar en https://eoilugo.edubib.xunta.gal.

PROXECTOS da biblioteca

A biblioteca da EOI de Lugo forma parte do PLAMBE (Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares) desde o curso 2017-2018.

Así mesmo, vén participando no programa de CLUBS DE LECTURA